Zpráva účetního a finanční hospodaření v roce 2022

Přeji Vám hezký den


 Dovolte abych Vás informoval o výsledcích hospodaření naší organizace v loňském roce:

příjmy v roce 2022     dosáhli částky 1.359.279,62 – což představuje 104,35  % plánovaných příjmů

náklady dosáhli částky 1.258.605,87 Kč – což představuje 102,27 % plánovaných nákladů

Hospodářský výsledek za rok 2018 je zisk, který činí 24.031,51 Kč .


Nyní informace o finančním majetku k poslednímu dni účetního období:

Konečný zůstatek pokladny                         6.394,00 Kč
Konečný zůstatek na běžném účtu          783.215,60 Kč
Celkové finanční prostředky činí              789.609,60 Kč

S koncem účetního období byly provedeny všechny úkony účetní závěrky, byla podána daňová přiznání a odvedeny daně ve výši vyplývající z účetních dokladů a daňových zákonů.

Výbor navrhuje členské schůzi ke schválení plán rozpočtu organizace na běžný rok, koncipovaný jako vyrovnaný, ve výši 1.200.000,- Kč
Hlasovat o tomto rozpočtu budeme až při návrhu usnesení.

Děkuji Vám za pozornost.