Produkce líhně

Druh Rok 2022
Pstruh obecný 330 000
Pstruh duhový 120 000
Lipan 5 000
Siven 0
Celkem 455 000


Plnění zarybňovacích plánů

Pstruhové revíry

Druh ks váha kg procenta
PO 1 630 0 0
PD 2-3 7492 0 89
PD 2 1806 483 250
Li 1 3 950 0 104
Si 2 940 250 100


Plnění zarybňovacích plánů

Mimopstruhové revíry

Druh ks váha kg procenta
Kapr 3 1 515 2 700 132
Amur 2 133 120 171
Lín 2 205 70 140
Candát 1 293 20 130
Štika 1 94 25 139
Úhoř 0 2 100


Plnění zarybňovacích plánů

Bobrovník

Druh ks váha kg
Kapr 3 402 600
Kapr trofejní 11 85,5