Pozor změna rybářského řádu v Jihočeském kraji

V Jihočeském územním svazu je zakázáno použití jakýchkoliv pevných montáží, včetně oblíbené feederové montáže páternoster.

Zátěž (nebo krmítko), musí být na udici upevněna tak, aby se po utržení vlasce vždy snadno samovolně uvolnila. Použít lze pouze odepínacích (vypínacích) zátěží, nebo zátěží a krmítek průběžných. V případě použití průběžné zátěže (nebo krmítka) smí být fixována pouze zarážkou upevněnou na vlasci od zátěže směrem k háčku. Mezi zátěží (nebo krmítkem) a prutem nesmí být žádná další zarážka.

Lov na položenou

citace z jiočeského rybářského řádu

Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Použity smí být nejvýše 2 udice. Na každé udici je možné použít pouze jeden jednoduchý háček. V období od 16. června do 31. prosince je možné jednoháček nahradit jedním dvoj- nebo trojháčkem, nebo při lovu na nástražní rybičku i víceháčkovým systémem s nejvýše 3 háčky (jedno-, dvojnebo trojháčky). Zátěž (nebo krmítko), musí být na udici upevněna tak, aby se po utržení vlasce vždy snadno samovolně uvolnila. Použít lze pouze odepínacích (vypínacích) zátěží, nebo zátěží a krmítek průběžných. V případě použití průběžné zátěže (nebo krmítka) smí být fixována pouze zarážkou upevněnou na vlasci od zátěže směrem k háčku. Mezi zátěží (nebo krmítkem) a prutem nesmí být žádná další zarážka. Nástražní rybku, nebo její části, lze použít pouze v období od 16. června do 31. prosince. Jako nástražní rybka nesmějí být použity ryby lososovité, úhoř, kapr, bolen, štika, candát, sumec, chráněné druhy ryb a jiných živočichů a ryby nedosahující nejmenší lovné míry. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.


Povolené technické prostředky k lovu v mimopstruhovém rybářském revíru

citace z jiočeského rybářského řádu

e) Na ÚN Lipno, Hněvkovice a Kořensko je při lovu na nástražní rybičku povoleno používat pouze celé nástražní rybičky, jejichž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenou vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané ryby a pro nástražní ryby.