Schválené úpravy rybářského řádu

Republiková rada ČRS schválila návrh změn rybářského řádu pro rok 2019.

Konkrétně se jedná o stanovení nejmenší lovné míry okouna říčního na 15 cm, schválení povinnosti mít při lovu ryb podběrák, dále zákaz používání dvoj a trojháčků a omezení lovu na umělou mušku a muškařením na mimopstruhových revírech v období 1.1 až 15.6., dále zákaz lovu na srkačku a zákaz používání vylovovacího háku (gafu). Pokud některá z uvedených opatření konkrétní uživatel revíru nepřevezme do svých bližších podmínek výkonu rybářského práva (Rada ČRS nemá kompetenci direktivně vstupovat do výlučné pravomoci uživatele revíru), musí o tom být rybáři informováni.

Dodatek k přehledu nejdůležitějších ustanovení
zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
a
bližším podmínkám výkonu rybářského práva

platným na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019

Dodatek k bližším podmínkám výkonu rybářského práva na revírech ČRS pro rok 2019 byl projednán a schválen Radou ČRS 7. června 2018.

Upozorňujeme, že podmínkou platnosti změn je schválení jednotlivých ustanovení tohoto dodatku uživatelem revíru.

Dodatek k přehledu nejdůležitějších
ustanovení zákona č. 99/2004 Sb.
a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry
vybraných druhů ryb v rybářském revíru

§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Doplnit pod písm. v) okouna říčního a nejmenší lovnou míru 15 cm:

(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

v) okoun říční (Perca fluviatilis) 15 cm.

Nejmenší lovná míra amura bílého a okouna říčního není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.).

III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru

§ 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

Vypustit text:

a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,

b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin,

c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin,

d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin.

Doplnit text:

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

Dodatek k bližším podmínkám výkonu
rybářského práva na revírech ČRS

§ 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.

II. Osoba provádějící lov je povinna

Doplnit pod písm. a) podběrák

a) mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb a podběrák,

Doplnit pod písm. g) nový bod:

g) vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb oddíl I a II povolenky organizaci, která ji vydala.

III. Lov na mimopstruhových rybářských revírech

Doplnit text:

zákaz používání dvoj a trojháčku v období od 1. ledna do 15. června:

Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. června:

VII. Chování při lovu

Doplnit text:

Zákaz lovu na srkačku. Za srkačku se považuje krmítko, ke kterému je přímo přivázán návazec s háčkem (případně návazce s háčky).

VIII. Zacházení s ulovenými rybami

Doplnit text:

Zákaz používání vylovovacího háku (gafu).