Pstruží líheň

V sídle organizace je umístěna líheň pro ochov plůdku lososovitých ryb. Líheň každoročně produkuje plůdek pstruha obecného (jako jedna z mála organizací v ČR) a plůdek lipana. V současné době překonává potíže s odlovením matečních ryb. Přestože je revír Staříč celoročně hájen, mateční ryby se ne vždy podaří nalovit. Pstruhové revíry jsou stále ohrožovány výskytem vydry říční, se kterou se ač neradi dělíme o mateční ryby.

Pro svou potřebu si organizace ponechává menší část produkce.

Zbytek produkce je na prodej za tyto ceny:

Pstruh obecný - 0,40 Kč

Lipan podhorní - 0,40 Kč

Vzhledem k velkému zájmu o plůdek je třeba se včas na objednávce domluvit.

Kontakt na našeho vedoucího líhně Pavla Pupíka - tel. 775249153.Produkce líhně

Druh 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Pstruh obecný 825000 440000 220000 0 0
Pstruh duhový 90000 40000 60000 0 0
Lipan 300000 120000 90000 0 0
Siven 0 0 0 0 0
Celkem 1215000 600000 370000 0 0


Jak z čísel vyplývá produkce plůdku neustále klesá. Toto je způsobeno nedostatkem matečních ryb.