Výdej povolenek na rok 2020


Líheň – Bukovice: 1. Termín: 11.1.2020 a 2.Termín: 18.1.2020.

Začátek vždy: 8:00 – 12: 00 hodin.

Podmínky pro vydání povolenky: (dle čl. 24 odst. 1, Jednacího řádu ČRS)

Vydání jakékoliv první roční povolenky až po zaplacení příspěvku do Fondu rozvoje revírů - 200 Kč(vylepen kupon).

Platný státní rybářský lístek. Platná členská legitimace s vlepenou fotografií a příspěvkovou známkou na rok 2019. Vrácení řádně vyplněných záznamů o úlovcích za rok 2019, včetně kolonky o počtu docházek.

Termín odevzdání všech povolenek za r .2019 nejpozději 18.1.2020. V případě pozdějšího odevzdání nebude povolenka na rok 2020 vydána! Splnění členských povinností za rok 2019. Pracovní část členského příspěvku (12 hod/rok) lze nahradit finančně ve výši 80 Kč/hod (dle čl. 3 § 3 odst. 4a , Stanov ČRS). Týká se členů starších 16-ti let včetně do 64 let.

U členů se ztíženou pracovní schopností - průkaz ZTP. Žádné potvrzení od lékaře nezbavuje člena povinnosti nahradit pracovní část příspěvku finančně.

Důležité upozornění !!!

Pro zachování členství bez odběru povolenky postačí zaplacení příspěvkové známky.

POZOR ! Mládež, která v roce 2020 dosáhne 17 let, musí mít odpracováno 12 brigádnických hodin..

Bude možnost zakoupit celoroční povolenky na revír BOBROVNÍK 2 v ceně: 800 Kč


Dospělí – řádní členové Mládež a ZTP Děti

Příspěvek do Fondu rozvoje revírů - kupon 200,- Kč! Dospělí - řádní členové.

Známka 500,- platí i pro ZTP 200,- 100,-
Pstruhová celosvazová 2600.- 1450,- 700,-
Pstruhová územní 1700,-- 1200,- 400,-
Mimopstruhová celosvazová 2550,-- 1400,- 650,-
Mimopstruhová místní 1600,-- 1050,- 300,-
Jížní Morava 970,-- 520,- 320,-
Soupis revírů 10,-- 10,- 10,-
Legitimace obnova 10,-- 10,- 10,-

Pro rok 2020 jsou vydány bližší podmínky rybolovu.

Jsou doplněním Soupisu revírů 2017 pro rybolov 2020.


Všem členům přeje výbor MO do nového roku 2020 hodně štěstí, zdraví a bohaté úlovky !

Za výbor MO Michal Ondruch – předseda