Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020.


Výroční členská schůze se koná v neděli

28.června 2020 v 9:00 hod

v jídelně Střední odborné školy na Dukelské ulici (býv. Hotel “M“).

Program schůze:

Zprávy o činnosti a hospodaření MO za uplynulý rok, plán hospodaření na rok 2020, informace o rybolovu, diskuse, usnesení.

Právo zúčastnit se mají všichni dospělí i nezletilí členové (tito bez hlasovacího práva).

Pokud vlastníte e-mailovou schránku, ujistěte se ve vlastním zájmu, že ji máte zavedenou v členské databázi MO Jeseník.Všem členům přeje výbor MO do nového roku 2020 hodně štěstí, zdraví a bohaté úlovky !

Za výbor MO Michal Ondruch – předseda